• Nhận

  2 Đá Quý

 • Nhận

  2000 Quân Huy

 • Nhận

  100.000 Vàng

 • Nhận

  10 Rương Tướng Ngẫu Nhiên